Przejdź do treści

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kamil Kolarczyk, NIP: 6423214036, REGON: 381622338. Adres strony internetowej: https://www.kamilkolarczyk.com.

Twoje uprawnienia

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO przyznaje Ci poniższe uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do zmiany/poprawienia swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych (w każdej chwili możesz poprosić mnie o usunięcie Twoich danych),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (w każdej chwili możesz zażądać, abym ograniczył przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania lub w celach koniecznych do spełnienia przedmiotu naszej współpracy),
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie dane osobowe, które mi dostarczyłeś; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną w sprawie udostępnienia bądź usunięcia Twoich danych osobowych pod adresem mailowym kontakt@kamilkolarczyk.com.

Poufność danych i bezpieczeństwo

Zapewniam poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystam. Ich usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.Chodzi o, w szczególności, następujące podmioty:

  1. Slotex.pl Wojciech Olanin – przechowywanie danych na serwerze.
  2. MailerLite – obsługa systemu mailingowego (jeśli zapisałeś się na newsletter lub wypełniłeś formularz kontaktowy).

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury

Newsletter

Podczas zapisu na newsletter przekazujesz mi takie dane jak imię oraz adres e-mail. Dane te są przeze mnie wykorzystywane w celu wysyłki newslettera. Podstawą prawną jest zgoda, której udzieliłeś podczas zapisu na newsletter. W każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania mojego newslettera. Na końcu każdej wiadomości znajduje się przycisk Anuluj subskrypcję. Po wypisaniu się Twoje dane automatycznie zostaną usunięte.

Pliki cookies

Moja strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies. Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki lub całkowicie usunąć pliki cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania strony, w celach statystycznych. Korzystamy również z cookies podmiotów trzecich, tj. Google Analytics oraz Piksel Facebooka. Dane te nie mają charakteru danych osobowych. Są to dane statystyczne dotyczące czasu oraz zachowania na mojej stronie internetowej.